Sofia Karlsson

Sofia Karlsson fokuserar i sina föreläsningar på hur vi kan bli mer normmedvetna och hur det hjälper oss i vårt ledarskap/chefskap och medarbetarskap. I sina föreläsningar talar Sofia om mångfald, kultur på arbetsplatsen och hälsa utifrån perspektivet hur vi mår och bemöter varandra och hur normer och inkludering hänger tätt ihop med arbetsmiljöfrågor.

Sofia Karlsson arbetar som förändringskonsult fast grundand i värderingar om allas lika värde. Hon har erfarenhet från utvecklingsarbete i olika samhällssektorer, som konsult i eget bolag och som chef inom ideella organisationer, senast i rollen som kommunikationschef på IOGT-NTO.

Förslag på föreläsning med Sofia Karlsson:

 • Trakasserier och härskartekniker
  Vilka är nycklarna för att skapa en miljö där alla trivs och där trakasserier och härskartekniker förebyggs? Vad behöver alla veta om rättigheter och skyldigheter i diskrimineringslagen och arbetsmiljöregler? Hur kan vi upptäcka, förebygga och hantera olika kränkningar och risk för kränkningar?
 • Bättre chef med diskrimineringslagens arbetsmiljöregler
  Få tips och information om hur du som chef kan använda de nya reglerna i diskrimineringslagen och för social och organisatorisk arbetsmiljö, för att stärka ditt ledarskap och din organisation.
 • Härskartekniker och främjartekniker
  Lär dig mer om subtila beteenden som skapar ojämlika möten, arbetsplatser och organisationer. Beteenden som kan synliggöras och förändras. Lär dig också om motstrategier och om främjartekniker för att istället skapa inkludering och god arbetsmiljö. Vi diskuterar och workshopar härskartekniker, motstrategier och främjartekniker utifrån din organisation eller föreläser om dessa fenomen och våra egna och andras erfarenheter.
 • Normkritiskt likabehandlingsarbete
  Med ett normkritiskt och normkreativt arbete går det att förändra större system, strukturer och mönster som exkluderar eller inkluderar människor. Sofia Karlsson utbildar om arbetssätt och metoder för att öppna upp en verksamhet för ett jämlikt deltagande som berör alla. Snarare än att försöka skapa tolerans för Andra så kan du tillsammans med oss utmana normerna som skapar ett “vi” och ett “Andra”. Det gör likabehandlingsarbetet mer effektivt och till en utvecklande kvalitetsfråga och lärandeprocess för deltagarna.
 • Arbetsmiljöutbildning och antidiskriminering
  Sofia Karlsson arbetar för att öka kunskap om god arbetsmiljö och friskfaktorer och för att stärka arbetsgivares kapacitet att skapa välmående organisationer och arbetsplatser. Hon hjälper till att guida i aktuella arbetsmiljöregler och diskrimineringslagstiftning.

Alternativa föreläsare

Charlotte Signahl | Yasmin Nilson

Sofia Karlsson föreläser om...

tag copy 4 Created with Sketch. Arbetsglädje
tag copy 4 Created with Sketch. Förändringsarbete
tag copy 4 Created with Sketch. Föreläsare
tag copy 4 Created with Sketch. Jämställdhet
tag copy 4 Created with Sketch. Kommunikation
tag copy 4 Created with Sketch. Konflikthantering
tag copy 4 Created with Sketch. Mångfald
tag copy 4 Created with Sketch. Samhälle
tag copy 4 Created with Sketch. Teamutveckling
tag copy 4 Created with Sketch. Trakasserier
tag copy 4 Created with Sketch. Värderingar

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 114

Sök tillgänglighet

 • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.