Soledad Piñero Misa & Hélène Barnekow

Glädjen i att leda för alla

– En engagerande och praktisk inlärningsresa med Soledad Piñero Misa och Hélène Barnekow.

I ”Glädjen i att leda för alla” ges du möjlighet att:

– Utforska kopplingen mellan neurovetenskap och inkluderande organisationsvetenskap

– Öka medvetenheten om hur du kan leda på ett effektivt sätt som öppnar upp begränsande strukturer.

– Träna på ledarskapsverktyg som gör att du kan expandera tillsammans med kollegor genom inkluderande vanor.

– Du får möjlighet att bli mer bekant med mänskliga katalysatorer som gör att du kan leda på ett inkluderande sätt. Ett sätt att leda där både individuella och organisatoriska resultat kommer att blomstra.

Soledad och Hélène frågade Chat GTP om att ge perspektiv på vad glädjen i att leda för alla betyder. AI:s svar går i briljant i linje med ”Glädjen i att leda för alla”:

”Ledarskap är inte bara för chefer eller personer i maktpositioner. Det är en färdighet som kan utvecklas och användas inom alla områden i livet, från arbete till personliga relationer. 

När vi leder med glädje inspirerar vi andra och främjar en positiv miljö. Det skapar en kultur av förtroende, samarbete och innovation. När vi tycker om att leda är vi mer benägna att vara engagerade, kreativa och motiverade.

Tyvärr är ledarskap ofta förknippat med stress, press och utbrändhet. Vi tenderar att fokusera på utmaningarna och ansvaret snarare än möjligheterna och belöningarna.

Det blir en plikt snarare än en passion. Detta kan vara nedslående och till och med hindra människor från att utöva ledarroller.

Det är viktigt att omdefiniera ledarskap som en glädjefylld upplevelse,…”

Omdefiniera ledarskap som en glädjefylld upplevelse med Soledad och Hélène innebär:

  • Att hitta mening och syfte med det vi gör, att stärka andra och fira våra prestationer.
  • Att se helheten och arbeta mot en gemensam vision, snarare än att bara uppfylla mål och deadlines.
  • Att omfamna mångfald, lära sig av misstag och ständigt förbättra.
  • I slutändan handlar glädjen i att leda inte bara om personlig tillfredsställelse eller framgång. Det handlar om att göra en positiv inverkan på världen och skapa ett arv som kommer att inspirera framtida ledare.

Innehåll i ”Glädjen i att leda för alla”:

  • Introduktion till neurovetenskap med fokus på samhörighet och hur vi kan träna vår hjärna att vara mer inkluderande, så att vi kan leda på ett sätt som ökar välbefinnande och sammanhållning.
  • Praktiska övningar för få djupare insikt om hur fördomar påverkar oss, och hur vi kan leda på ett sätt som minskar fördomars negativa inverkan.
  • Hur neurovetenskap är sammankopplad med organisationsutveckling och en inkluderande kultur.
  • Vad som hindrar retorik om mångfald och inkludering för att omsätta positiva resultat.
  • Vad som kännetecknar inkluderande ledare och hur avsiktliga vanor leder till glädjefylld framgång.
  • En transformationsresa som expanderar din organisation och driver positiva resultat.

För vem?

För ledare – både informella och formella inom samhällets alla sektorer

Syfte och mål

Upptäck glädjen i att leda för alla genom en blandning av neurovetenskap och praktisk ledarskapserfarenhet.

Soledad Piñero Misa

Soledad är en erfaren och uppskattad facilitator som är fokuserad på att utöka inkludering och dialog i olika organisationer. Hon har arbetat med ett brett spektrum av kunder från UN Rwanda till Unilever och levererat deltagande metoder för inkluderande transformation.

Soledad är grundare av det sociala företaget Part of More och Retoy och har en bakgrund som socialmissionschef på Ben & Jerry’s, ordförande för Svenska Röda Korsets flyktingcenter, generalsekreterare på LSU, tjänsteman på statliga ungdomsdemokratikommissionen och chef för Ungdom mot rasism.

Hélène Barnekow

Hélène en internationellt hyllad företagsledare med 30 år inom tekniksektorn i olika positioner på C-nivå. Hon har en omfattande internationell karriär inom företag som Ericsson, Sony Ericsson, EMC, Telia och Microsoft.

Hélène har en passion för innovation, ledarskap och inkluderande företagskultur. Hennes varumärke är verkligen värdebaserat ledarskap, vilket är ämnet för hennes bok ’Re:start’ (2019). Idag är hon delägare på ledarskaps-, varumärkes- och marknadskonsultföretaget Ascension.

 

Alternativa föreläsare

Mia Törnblom | Mattias Hansson | Robert Karjel


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.