Susanne Canu

Susanne Canu är föreläsare och utbildare som jobbar som medarbetar- och ledarutvecklare på MT ledarskap tillsammans med Mia Törnblom i Stockholm. Där arbetar hon med att utveckla grupper till att bli effektiva och hållbara team genom att föreläsa om självledarskap, ledarutveckling och teamutveckling.

Föreläsningarna är fyllda av bra verktyg kring självledarskapet med fokus på att ta kommandot över hur vi vill fungera och må i livet. Hon inspirerar kring just ”må bra” och ”må ditt bästa jag”. Susanne Canu pratar om allt ifrån självkännedom, till egen inställning/attityd, glädje, medarbetarskap, gruppdynamik och ansvaret som varje medarbetare har. Utöver Susannes långa erfarenhet som både ledare och chef har hon även arbetat med entreprenörskap, där det också handlar om att motivera och vägleda människor i olika situationer, något hon verkligen älskar.

Susanne Canu ger er strategier för hur ni kan hitta era egna insikter som sedan övergår i handling och blir en del av en daglig rutin. Hon har en inspirerande och härlig föreläsarstil och kombinerar alltid sina föreläsningar med interaktiva övningar då hon tycker att all kunskap ”fastnar så mycket bättre” när man själv får vara aktiv i sitt lärande.

Medarbetarutveckling – en förutsättning för att stärka och behålla de ambitiösa medarbetarna i ert företag.
MT ledarskap arbetar i huvudsak med medarbetarutveckling/ledarutveckling som är baserad på deras beprövade och forskningsbaserade MT-metod, vars kraftfulla verktyg skapar hållbara medarbetare som är engagerade och motiverade.

Syfte och ambition.
Med ett stärkt självledarskap mår vi bättre och stressar mindre. Vi blir effektivare och skapar en bättre balans mellan privatliv och arbete. Vi hanterar våra irritationer såväl som konflikter smidigare. Ambitionen med en inspirationsföreläsning/workshop är att på ett humoristiskt, energirikt och igenkännande sätt göra medarbetarna både insiktsfulla och motiverade till att ta eget ansvar för att jobba vidare med att utveckla det egna självledarskapet och på så sätt öka engagemanget hos medarbetarna.

Innehåll:
– Normer och värderingar
– Värdegrund och beteenden
– Hur värderingar kan skapa konsekvenser i vår vardag
– Inre trygghet – självkänsla – självförtroende – självkännedom
– Stärka relationer genom feedback
– Självanalys – självinsikt – irritationer – eget ansvar – en möjlighet att påverka relationer och situationer med MT-verktyg
– Motivation -> Engagemang

Som föreläsare och utbildare är hon lyhörd, inspirerande och har ett enormt driv och energi som smittar av sig. Efter att ha lyssnat på Susanne har man fått med sig enkla, effektiva verktyg att använda bland annat för motivation, ökat välmående, minskad stress och förbättrat samarbete.

Du ska anlita Susanne Canu när du/din verksamhet vill:

  • Öka arbetsglädjen och motivationen.
  • Jobba med självledarskap och ledarskap.
  • Minska på stressen och öka välbefinnandet.

Susanne kan skräddarsy sina upplägg efter era behov och önskemål. Kontakta gärna oss för att bolla idéer!

 

Alternativa föreläsare
Mia Törnblom  |  Anna Rydgren


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.