Tina Thörner

Tina Thörner är en av de allra största profilerna inom svensk rallysport, och har segrat i världsmästerskapet för damer hela tre gånger. Hon har även varit totaltvåa i svenska rallyt samt vunnit Marocko Rally Raid.

Tidigare har Tina arbetat som teamledare och PR-profil åt GM och Ford, något hon numera gör för prestigefyllda Mitsubishi.

Hon är även en uppskattad föreläsare som inspirerar till insikten om att man kan bara man vill, förutsatt att man verkligen tror på det. Tina Thörner talar om hur man skapar sin egen lycka i livet, hur man odlar ett positivt tänkande och stärker sitt självförtroende. Vikten av att kunna ge konstruktiv kritik och att kunna ge feedback är ytterligare två ämnen som Tina berör i sina föreläsningar.

Tack vare sina livserfarenheter och studier har Tina hjälpt både sig själv och sitt rallyteam till briljanta framgångar. Utöver sin karriär som kartläsare har hon även ägnat många år åt att utbilda sig i NLP, KBT, projektledning, coachning, personlig utveckling, stress och friskvård, yoga, meditation, m.m. Med sitt arbete vill Tina Thörner skapa insikter och belysa innebörden av 100 procent ansvar, delaktighet utifrån ett naturligt inre driv och vikten av ordens och kommunikationens betydelse. Enligt henne innebär ledarskap att ha kraft och klarsynthet att i förväg kunna se vilka resultat stora såväl som små handlingar medför. Förändringar leder till ytterligare förändringar – utveckling leder till att det krävs ännu mer utveckling. Detta innebär att om man vill vara konkurrenskraftig krävs det att man ligger steget före.

Som föreläsare är Tina Thörner otroligt öppen och ärlig, med ett enormt engagemang. Hon arbetar inom en av de mest mansdominerade branscher och brukar säga att hon lärt sig massor, men att oj vad tacksam hon är över att vara kvinna. Det gäller att våga vara den man är!

Förslag på föreläsningar med Tina Thörner

LED ANDRA GENOM ATT LEDA DIG SJÄLV FÖRST

Med självinsikt  om hur mina tankar, handlingar och känslor påverkar mig kan jag aktivt välja att agera. Lagets/Teamets mellanmänskliga relationer utgör basen för framgång. Medarbetarskap som motiverar och inspirerar till växkraft. Ledarskap börjar med mig själv!

ATT LEDA BETYDER ATT KOMMUNICERA

Den ursprungliga dialogen sker i var och en av oss, i vår egen inre monolog. Det är den som sedan publiceras genom uttalade ord, meningar, kroppsspråk och ageranden. Därifrån byggs ledarskapet. Tinas filosofi utgår ifrån att det ska anpassas och formas. ”Gör en inget – så blir där inget” sa alltid hennes farmor.

VÄX OCH SKAPA STARKT MEDARBETARSKAP TILLSAMMANS

Vilka behov finns i teamet? -Vad är mina egna tankar, min inre dialog, kring det som ska göras eller uppnås? – Hur gör jag det lättare för mig själv och andra att uppnå det vi beslutar att genomföra? -Vilka invanda rutiner har jag som inte passar in för att uppnå nästa nivå? -Vilka fungerar? – Hur gör jag för att bäst dela med mig av det som fungerar? -Hur vågar jag ställa kvalitativa frågor? -Hur återkopplar vi bäst? -Hur ger vi varandra positiv och konstruktiv feedback? och och och… frågorna är många. Alla hus som ska byggas mot skyarna behöver ha en STABIL BAS och MATERIAL som inte rasar under trycket från både den inre- och yttre miljön. Med digitaliseringen, urbaniseringen och globaliseringen ”flåsande i nacken”.

GEMENSAMT MIND-SET 

Betydelsen av att få ALLA medarbetare att acceptera, synkroniserar och dra åt samma håll gällande mål, visioner och högre syften är ofta energikrävande processer.  Men genom att välja och träna på gemensamma och tydliga mind-set som underlättar och berikar kommer arbetsglädje som ett ”mail till inboxen”.  Vår accelererande framtid ställer krav på oss alla att snabbare ”uppdateras” – kunskapsmässigt, mentalt och fysiskt för att hålla hälsa och balans i våra liv.

Att leda effektivt innebär att ta sig tid att utvärdera och reflektera för att sedan bygga vidare. Men samtidigt vara öppen för flexibilitet och att våga ta bekväma- som obekväma beslut.

Alternativa föreläsare

Petra Malm Anna Lindberg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.