Tobias Matteusson

Tillbaka till livet – Tobias Matteusson föll 30 meter ned för ett stup och överlevde trots mycket svåra skador.

Tobias Matteusson, Tomas Ivner Oldin och Lars Hansing från Lidköping njuter under några dagars skidåkning i den norska fjällvärlden. De är vältränade och har hundratals timmars skidåkning i benen när de plötsligt överraskades av dåligt väder. Ytterst små marginaler och ren otur gör att både Tobias och Tomas störtar 30 meter ned för en lodrät fjällsida. Lars klarar sig med en hårsmån från att även han dras med i fallet.

Tillbaka till livet – det finns olika frågor att adressera.

Vad krävs för att överleva när det värsta händer? Vad krävs för att komma tillbaka när det värsta har hänt? Hur förändras livet när du kommit tillbaka från döden? Hur påverkas relationerna?

Att bara lyssna till när Tobias Matteusson berättar om händelsen och alla de olika nödvändiga delarna som med så otroligt små marginaler ändå gick väl brukar fånga publiken – det är utan tvekan en stark story! Vidare går det att fördjupa sig i olika paralleller i privat- och arbetslivet, och inte minst i vården. Vad kan man lära sig av händelsen som kan göra nytta i samtalet om hur en verksamhet kan utvecklas och styras? Varför lyckades teamet i Norge med sin uppgift?

Gruppdynamik, team-building. Attityd och förhållningssätt – vad är viktigt och inte?

Tobias Matteusson berättar själv om upplevelsen till bilder och korta filmer.

Några av Tobias skador i samband med fallet:

Frakturer – fler än 40 st.

Kroppstemeratur – 26 grader när han kom till sjukhuset.

Hjärtstopp –  det sista varade ca 1 timma!

Blod – ca 40 påsar.

Tobias Matteusson historia finns dokumenterad på TV4 Play, vid namn “Tillbaka till livet“.

Tobias är utbildad civilekonom som jobbat som bl.a. ekonomichef, VD, konsultchef, säljare och i ledningsgrupper. Han är en mycket uppskattad föreläsare som talar inför många olika organisationer, inte minst inom vården där han informerar och inspirerar med sitt unika perspektiv som patient.

Ett urval av Tobias uppdrag:

  • Patientsäkerhetskonferensen, Älvsjö Stockholm 2018 (+2 000 deltagare).
  • Temadagarna för klagomålshantering, Göteborg. 2018 (200 deltagare).
  • Utvecklingsdagarna för sjuksköterskor, Kalmar. 2019 (4 dagar, ca 1 000 deltagare).
  • Södersjukhuset (50 deltagare).
  • Medicinkliniken i Eksjö (300 deltagare).
  • Traumadagarna i Trondheim (150 deltagare).

Alternativa föreläsare

Madeleine Vall| Aron Andersson


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.