Tommy Einarö

Vill du förbättra din företagsledning, öka genomförandekraften i företaget och utveckla er verksamhet? Då är det Tommy Einarö ni ska lyssna på!

Forskning visar att den främsta anledningen till oro hos chefer och VD:ar är ”gap of execution” – brister i genomförandet! När medarbetarna har ont om tid och saknar fokus och målkännedom blir resultaten ofta lidande, och inte sällan finns brister i ledarskapet. I kampen mellan bråttom och viktigt segrar tyvärr oftast bråttom, trots att det sällan bygger framgång eller en bra arbetsplats. Snarare leder bråttom till mindre effektivitet, sämre resultat, mer stress och ökad risk för sjukskrivning.

Företagsledaren och utvecklaren Tommy Einarö är något av en expert på just genomförande av visioner, idéer och nödvändiga förändringar. Han har via sin långa erfarenhet av branschen insett att problemen och utmaningarna är mycket lika varandra oavsett bransch – eftersom det är människor det handlar om.

Tommy började jobba på husfabrik direkt efter nionde klass, och har sedan dess byggt på sin arbetslivserfarenhet såväl som akademiska utbildning. Han har numera en Medicinsk kandidat, en executive MBA i International Business Management samt är utbildad mental tränare. Tommy påbörjade sin karriär inom läkemedelsbranschen som säljkonsult, och lämnade 22 år senare som VD och har genom åren jobbat med sälj, marknadsföring och företagsledning i olika positioner i stora internationella läkemedelsbolag såväl som små uppstartsbolag. Han har haft både medicinskt inriktade tjänster och företagsledande positioner, ingått i internationella top management team och jobbat med flera olika internationella kulturer.

2008 startade han sitt företag Peragenda AB som hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet. En av Tommys främsta styrkor är hans erfarenhet av företagsledning, och han lägger stor vikt vid genomförandet av idéer och visioner. Han menar att många företag är duktiga på analyser, strategier och planer, men att de har stora utmaningar med just genomförandet. Peragendas modell syftar till att stärka genomförandekraften genom tre grundfundament: riktning, struktur och ledarskap.

I sina föreläsningar lär Tommy er hur ni effektivt ökar genomförandekraften i ert företag, baserad på sin egen erfarenhet som ledare och affärsutvecklare, och sitt gedigna intresse och kunskap kring den mänskliga hjärnan. Ni får ökad kunskap kring hur hjärnan hjälper eller stjälper på jobbet, hur ni med rätt fokus kan undvika stress och via struktur få mer gjort på mindre tid, och hur ni stärker er trovärdighet och respekt som ledare och på så sätt uppnår önskat resultat.

Tommys skräddarsyr sina föreläsningar utefter ert behov, och han gör allt från föreläsningar på 30-120 minuter, till workshops på 3-6 timmar. Ni kan även anlita Tommy som utbildare, där han under tre halvdagar djupdyker i ämnet.

Alternativa föreläsare

Lisa Ekström | Susanne Pettersson

Tommy Einarö föreläser om...

tag copy 4 Created with Sketch. affärsutveckling
tag copy 4 Created with Sketch. arbetsplats
tag copy 4 Created with Sketch. företag
tag copy 4 Created with Sketch. företagsledning
tag copy 4 Created with Sketch. företagsutveckling
tag copy 4 Created with Sketch. Ledarskap
tag copy 4 Created with Sketch. Medarbetarskap
tag copy 4 Created with Sketch. utveckling

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 114

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.