Torbjörn Selin

Torbjörn Selin är utbildare och föreläsare inom överlevnad, krisberedskap och prepping, med dokumenterad utbildning av Försvarsmakten, MSB samt Svenska överlevnadssällskapet.

”Att kunna anpassa sitt agerande efter förändrade omständigheter är en egenskap för överlevare” – Torbjörn Selin

Det finns många som kallar sig för överlevnadsexperter. Torbjörn menar att han har lång och bred erfarenhet, men att någon ”expert” inom ämnet vet han inte om man någonsin blir, då det alltid finns mer att lära. Att han har stor kompetens råder dock inga tvivel om, med över 20 års arbete som överlevnadsinstuktör i bagaget vet han vad han talar om. Utöver detta har han även 10 års erfarenhet av samhällets krisberedskap och förberedelser för krig och katastrof, på såväl lokal som regional och central nivå i landet. Inom krisberedskap har han medverkat i ett nationellt nätverk inom Sveriges kommuner och regioner.

Tillsammans med journalisten Anna-Maria Stawreberg har Torbjörn skrivit boken Prepping: Överlevnadshandboken – Kunskap för kris och katastrof som utkom år 2020.

Under hela sitt yrkesverksamma liv har Torbjörn Selin utbildat människor, både i utomhusmiljö under alla möjliga förhållanden, i klassiska lektionssalar, och via föreläsningar för större grupper. De senaste 20 åren har han utbildat över 2 000 personer i överlevnad: militärer, civila, gamla, unga, och professionella medarbetare från företag som har uppdrag i vildmarken över hela världen.

Några av Torbjörns främsta styrkor som utbildare och föreläsare är hans uppmuntrande dialog, lyhördhet för gruppens unika behov, och förmåga att skapa en lättsam stämning trots det allvarliga ämnet.

Basen i hans kompetens kommer från ett stort intresse för friluftsliv med frekvent utomhusvistelse, och där han redan under barndomen på landet ständigt lekte utomhus. Därefter har han samlat på sig erfarenhet bland annat under sin 14 år långa karriär som officier i armén samt regelbunden kompetensutveckling genom kurser, litteratur och försöksverksamhet i praktiken.

I sin spännande föreläsning talar Torbjörn Selin bland annat om hur vi bäst kan förbereda oss inför kriser av alla möjliga slag. Deltagarna får lära sig mer om reaktioner och beteenden som uppstår, och hur vi kan hantera olika situationer, men också hur vi kan se till att klara många dygn utan el, vatten, internet och andra funktioner som vi ofta tar för givna.

Torbjörns föreläsningar om överlevnad och krisberedskap vänder sig till alla som vill vara bättre förberedda vid en kris. Det kan handla om allt från att veta hur man ska göra för att klara sig minst sju dygn, till att fördjupa sin kunskap om just kris till följd av Coronaviruset. Målet är att deltagarna ska känna sig tryggare i hur de kan hantera en situation där samhällets normala service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Torbjörn delar med sig av tips på hur vi bäst förbereder oss i händelse av kris, vilka produkter vi bör ha hemma, hur vi bör prioritera, människans basala behov, förväntade reaktionsmönster i ett krisläge, hur vi hjälper våra anhöriga och medmänniskor; hur man blir en överlevare! Inga förkunskaper krävs.

Exempel på innehåll i en föreläsning med Torbjörn Selin:

 • Samhällets uppbyggnad och beredskap
 • Hoten mot samhälle och individ
 • Samhällets sårbarhet
 • Beredskap efter Covid-19
 • Människans behov (fysiskt och mentalt). Vad behövs för att överleva?
 • Reaktioner vid en kris: igenkänningsfaktorer, flockbeteende, förberedelser. Vem blir en stabil ledare?
 • Vad kan vi göra för att bli bättre på att hantera en kris?
 • Vad kan du göra för att skydda dig?
 • Hur du blir en prepper och överlevare. Hur du hjälper andra
 • Utrymme för frågor

Förslag på föreläsning med Torbjörn:

PRAEPARATUS SUPERVIVET – DEN FÖRBEREDDA ÖVERLEVER.

Är du förberedd om det oförutsedda skulle inträffa på vandringen eller fisketuren? Vet du hur du skall förbereda dig innan du ger dig ut på svampplockning? Gemensamt för alla överlevnadssituationer är att vi inte trodde att vi skulle hamna där.

I denna föreläsning delar Torbjörn med sig av sina över 20 års erfarenhet inom ämnet överlevnad. Du lär dig hur du i första hand undviker att hamna i en överlevnadssituation, men också hur du skall tänka och agera om det allra värsta inträffar.

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som vistas i naturen, till den vana vandraren, jägaren, fiskaren men också till dig som mer sällan är ute i skog och mark. Det här är också en bra första introduktion i ämnet för dig som är nyfiken och vill veta mer om överlevnad. Föreläsningen ger en bred teoretisk grund.

Mål med föreläsningen: Efter den här föreläsningen kommer du känna till Torbjörns tio prioriterade områden inom överlevnadsämnet. Du får lära dig hur du i första hand undviker en överlevnadssituation, vad en överlevnadssituation är, hur du mest troligt kommer reagera och slutligen hur du skall agera för att klara dig ur situationen på bästa möjliga vis.

Innehåll: Du får lära dig om vilka fysiska och mentala behov människan har, hur vi fungerar i extrema situationer och vad du kan göra för att bli en överlevare. På denna föreläsning får du veta hur – kunskap lätt att bära, livsviktig att ha.

Tillsammans med Torbjörn går ni igenom följande områden:

 • Planera & Genomföra – utrustning och förberedelser
 • Om det händer – hur skall jag tänka och agera
 • Sjukvård – hur du tar hand om enklare skador i skog och mark
 • Skydd – om jag behöver övernatta ute, hur gör jag då?
 • Eld – Eldens betydelse i en överlevnadssituation
 • Orientera – klassisk orientering och naturens tecken
 • Nödsignaler – hur ser jag till att jag blir hittad?
 • Sömn – hur påverkas jag fysiskt och mentalt vid sömnbrist?
 • Mat & Vatten – hur länge kan man egentligen klara sig utan mat och vatten? Vi går i teori också igenom hur du kan tillgodose behov av vatten
 • Hur tänker en överlevare
 • Hur går en överlevnadskurs till i praktiken
 • Utrymme för frågor

Samtliga av Torbjörns föreläsningar går att få fysiskt på plats såväl som digitalt via livestream.

Alternativa talare

Madeleine Vall

Fotograf: Harald Nilsson

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.