Viktor Dahl

Viktor Dahl är föreläsaren som inspirerar och levererar konkret fakta kring hur organisationer kan arbeta för att hitta rätt kompetens.

Slaget om kompetensen har bara börjat. Och för att kunna vinna – krävs strategier och kunskap om hur vi skapar engagemang, kultur och hur vi bygger ambassadörer!

Vi skulle kunna kalla det employer branding, som alla andra. Problemet med begreppet employer branding är att man lätt fastnar i just själva brandingen. Som att det skulle räcka med tillräckligt bra marknadsföring för att skapa en attraktiv organisation. Viktor Dahl menar att den absolut största och viktigaste biten handlar om hur vi jobbar internt, med våra befintliga medarbetare. Om hur vi får dem att vilja stanna, hur vi får dem att trivas, hur vi tar till vara på deras kompetens och framförallt – hur vi får dem att bli ambassadörer för vår organisation. Det är därefter som vi kan börja prata branding.

En medelstor svensk organisation, oavsett om det handlar om en kommun eller ett företag, genomför hundratals rekryteringar varje år. En rekrytering är en kostsam historia. För att inte tala om en felrekrytering. Och vi kan lägga hur mycket pengar och energi som helst på att paketera vårt arbetsgivarvarumärke för att få in relevanta ansökningar, men det som till slut ändå är avgörande – är organisationens rykte! Och det är där det interna arbetet kommer vara avgörande.

Lyssna på Viktors Dahls idéer och berättelser om hur han jobbat med att lyfta organisationers interna arbete med att skapa ambassadörer. Och om hur han har bidragit till att skapa attraktiva organisationer, med fokus på det interna arbetet.

Du ska anlita Viktor Dahl när du/din verksamhet vill:

  • Rivstarta arbetet med att skapa en employer branding-process
  • Bli inspirerade kring hur ni skapar engagemang bland medarbetare
  • Använda data för att skapa strategier kring kompetensförsörjning

Alternativa föreläsare

Fahim Farouq | Vanessa  Leporati

Viktor Dahl föreläser om...

tag copy 4 Created with Sketch. Employer Branding
tag copy 4 Created with Sketch. Föreläsare
tag copy 4 Created with Sketch. Försäljning
tag copy 4 Created with Sketch. Inspiration
tag copy 4 Created with Sketch. Kreativitet
tag copy 4 Created with Sketch. Kundservice
tag copy 4 Created with Sketch. Motivation

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 114

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.