Viktor Dahl

Viktor Dahl Föreläsare

Sök tillgänglighet

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Föreläsare

Viktor Dahl är föreläsaren som inspirerar och levererar konkret fakta kring hur organisationer kan arbeta för att hitta rätt kompetens.

Slaget om kompetensen har bara börjat. Och för att kunna vinna – krävs strategier och kunskap om hur vi skapar engagemang, kultur och hur vi bygger ambassadörer!

Vi skulle kunna kalla det employer branding, som alla andra. Problemet med begreppet employer branding är att man lätt fastnar i just själva brandingen. Som att det skulle räcka med tillräckligt bra marknadsföring för att skapa en attraktiv organisation. Den absolut största och viktigaste biten handlar om hur vi jobbar internt. Med våra befintliga medarbetare. Om hur vi får dem att vilja stanna, hur vi får dem att trivas, hur vi tar till vara på deras kompetens och framförallt – hur vi får dem att bli ambassadörer för vår organisation. Därefter kan vi börja prata branding.

En medelstor svensk organisation, oavsett om det handlar om en kommun eller ett företag, genomför hundratals rekryteringar varje år. En rekrytering är en kostsam historia. För att inte tala om en felrekrytering. Och vi kan lägga hur mycket pengar och energi som helst på att paketera vårt arbetsgivarvarumärke för att få in relevanta ansökningar, men det som till slut ändå är avgörande – är organisationens rykte! Och det är där det interna arbetet kommer vara avgörande.

Lyssna på Viktors idéer och berättelser om hur han jobbat med att lyfta organisationers interna arbete med att skapa ambassadörer. Och om hur han har bidragit till att skapa attraktiva organisationer, med fokus på det interna arbetet.

Du ska anlita Viktor Dahl när du/din verksamhet vill:

  • Rivstarta arbetet med att skapa en employer branding-process
  • Bli inspirerade kring hur ni skapar engagemang bland medarbetare
  • Använda data för att skapa strategier kring kompetensförsörjning

 

Sagt om Viktor Dahl

  • Vi på Blocket Jobb & Stepstone hade förmånen att bjuda in och lyssna till Viktors föreläsning om Employer Branding som vi anordnade för kunder som verkar inom offentlig sektor. Viktor är lätt att lyssna på och blandar humor med allvar och lämnar efter sig en hel del nya perspektiv inom det berörda ämnet. Eftersom han jobbar inom offentlig verksamhet vet han vad pratar om och kan ge konkreta exempel på vad man kan göra i olika situationer. Viktor har varit lyhörd för våra önskemål och är väldigt lättsam och trevlig att ha att göra med. Ser fram emot fler samarbeten med Viktor framöver. – Victoria Knaller, Blocket jobb och Stepstone