Viktoria Saxby

Så gör inkludering oss ännu bättre!

Viktoria Saxby föreläser om inkluderande ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling.
Budskapet är tydligt: Inkludering, mångfald och jämställdhet är inte mjuka sidofrågor att ta tag i när ”allt viktigt är klart.” Det är precis tvärtom – frågorna är direkt kopplade till lönsamhet och attraktions-, innovations- och konkurrenskraft. Liksom till välmående medarbetare, varumärkesbyggande och hållbarhet.

Viktoria har en bakgrund som Politiskt sakkunnig inom svensk politik. Hon är svensk och amerikan och har bott 16 år i USA där hon bl.a. studerade International Development Studies på UCLA, arbetade med gängmedlemmar i LA i 5 år, samt skapade globala kampanjer för att engagera män och pojkar för jämställdhet som visats på FN, Världsbanken, EU, samt en global informationskampanj som idag finns i över 50 länder. Viktoria är även författare till boken Den Nya Mannen: om pojkar, män och slutet på könskampen. De senaste 7 åren har hon arbetat som föreläsare och konsult inom inkluderande ledarskap, kommunikation och organisationsutveckling.

Viktoria brinner för inkluderingens vinster för alla – och ger konkreta verktyg för hur just du lyckas. Oavsett kärnverksamhet är inkluderingsarbetet helt centralt för att optimera din operativa verksamhet – det handlar helt enkelt om att göra det ni gör – ännu bättre.

Viktoria Saxby har 25 års erfarenhet av inkluderingsarbete och har arbetat med de högsta ledarna, samt chefer och medarbetare inom Försvarsmakten och Polismyndigheten, till ledningsgrupper för börsbolag, chefer och medarbetare inom näringslivet, politiska ledare i Sverige och DR Kongo, till reklam- och filmbolag i USA. Viktoria är en mycket uppskattad och väl anlitad föreläsare som verkar både i Sverige och internationellt och därmed har god överblick över DEI (Diversity, Equity & Inclusion) arbetet globalt. Hennes föreläsningar är kunskaps- och medvetandehöjande och alltid baserade på studier, fakta och goda exempel där arbetet tas ned från teori till praktik.

Viktorias styrka är att skapa en trygg, interaktiv miljö där alla kan känna sig avslappnade och inkluderade. Hon är dessutom övertygad om att vi lär oss mer när både hjärna och hjärta får vara med – och än mer när vi får ha roligt! Därför innehåller hennes föreläsningar många praktiska exempel, ofta med illustrativa filmklipp som lockar till skratt. Viktoria tror också på att det ska vara lätt att göra rätt och att arbetet ska vara lustfyllt för att vara hållbart. Ofta handlar det inte om att vi inte vill, utan snarare att vi inte vet exakt hur vi ska nå dit vi vill.

Boka en föreläsning med Viktoria Saxby för att ge ert företag/organisation kunskap om varför inkluderingsarbete gör er ännu bättre – samt praktisk kunskap och verktyg för exakt hur ni når hela vägen fram!

Viktoria skräddarsyr alla sina föreläsningar utifrån era önskemål och behov.
Hon kan föreläsa på svenska och engelska, samt på spanska och franska.


Exempel på föreläsningar med Viktoria Saxby:

 • Inkludering – så gör det oss ännu bättre
  (The Business Case for Diversity & Inclusion)

 • Modernt ledarskap = Inkluderande ledarskap
  (Modern leadership = Inclusive leadership)

 • Inkluderande kommunikation – så här lyckas du
  (Successful inclusive communication)

 • Inkluderande organisationsutveckling bygger starka team där alla kan bidra med sin fulla potential
  (Inclusive organizational development – builds strong teams & allows all to contribute at their full potential)

 • Jämställdhet – bra för män & pojkar!
  (Gender equality is good for men & boys!)
  Den Lyckligare Mannen/Pojken: Vad har män, världen och din organisation att vinna på jämställdhet?
  The Happier Man/Boy: What do men, the world and your organization have to gain from gender equality?


Alternativa föreläsare

Hélène Barnekow | Ami Hemviken


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.