Yvonne Brokvist

Yvonne Brokvist är föreläsare, utbildare samt en mycket efterfrågad coach inom individ-, medarbetar- och ledarskapsutveckling. Hon arbetar tillsammans med Mia Törnblom på MT ledarskap i Stockholm. Yvonne och Mia har tillsammans utvecklat den unika MT-metoden. Metodens syfte är att skapa hållbara och bestående förändringar, stärka självledarskapet hos individen och hela gruppens ledarskap. Med Yvonne lär ni er följa en väl strukturerad process för att skapa effektiva och trygga individer som tar eget ansvar och vågar fatta beslut.

I sina föreläsningar delar Yvonne Brokvist med sig av övningar och metoder som hjälper er att skapa gemensamma mentala strukturer för att hantera relationella processer och öka gruppens produktivitet. Dessa mentala strukturer underlättar beslutsfattande och skapandet av rutiner, samtidigt som en kollektiv ansvarskänsla arbetas fram. Resultatet blir att skadliga konflikter, självcentreringar och revirtänk minskar, medan gruppens arbete mot framgång blir mer tydligt.

Yvonne har arbetat med och coachat inom självledarskap och ledarskap i över 20 år. Hon har hjälpt flera hundra individer, grupper, ledare och organisationer till utveckling, förbättrad kommunikation och ökat välmående. Ambitionen med hennes föreläsningar är att med energi, klokskap och igenkänning göra deltagarna både insiktsfulla och motiverade att ta eget ansvar för att arbeta vidare med sin utveckling av det egna självledarskapet. På lång sikt leder detta till att vi mår bättre, minskar vår stress, blir effektivare och skapar en mer hållbar balans mellan privatliv och arbete.

Du/din organisation ska anlita Yvonne Brokvist när ni vill:

  • Inspireras och utvecklas som individer eller i grupp
  • Stärka ledarskapet och självledarskapet
  • Skapa motivation, engagemang och högpresterande team
  • Förbättra konflikthanteringen, samarbetet och kommunikationen
  • Minska oron och osäkerheten och skapa tryggare individer och grupper
  • Bygga ansvarskultur
  • Öka samarbetet

Alternativa föreläsare

Mia Törnblom Susanne Canu


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.