Urklipp ur flerkameraproduktion – Streaming åt Huddinge Samhällsfastigheter med bland annat vår fantastiska moderator Anna Bellman och föreläsaren Mia Törnblom. (Heldag)

 

Streaming av Mia Törnblom, enkamera produktion streaming 1080p (full HD)