Att investera i sin personal och sina medarbetare genom att kontinuerligt utbilda och utveckla dem är ett effektivt sätt att både öka lönsamheten för företaget men också skapa en positiv stämning och framåtanda på arbetsplatsen.

För många är det dock svårt att hinna gå på kurser och utbildningar med bestämda datum och tider, och alla företag har inte heller tillgång till dessa i sin näromgivning. Då kan en digital utbildning vara den perfekta lösningen – du kan utbilda dig när du har tid och lust, var du än befinner dig!

Talking Minds erbjuder i samarbete med MT Utbildning webbaserade kurser inom självledarskap och ledarskap både för medarbetare och för privatpersoner. Utbildningarna är fyllda med övningar och metoder som ni har nytta av i arbetslivet såväl som i vardagen. Forskning visar att människor som tränar sitt självledarskap känner mer entusiasm, hanterar stress bättre och har större tillit till sin förmåga att prestera. Deltagarna övar upp sin självkännedom, och reflekterar och analyserar sig själva för att på så sätt få kunskap om vad man behöver för att utvecklas. Genom den stärkta självkänslan och självförtroendet förbättras kommunikationen, ledarskapet och samspelet med andra.

Digitala kurser och webbutbildningar har, utöver sin lättillgänglighet, ytterligare många fördelar. Du går utbildningen helt i din egen takt, och kan repetera varje kapitel och sektion så många gånger du vill och behöver.

Många upplever ett ökat fokus på sin individuella utveckling, och att de enklare kan utgå från sina egna behov och förutsättningar jämfört med när kursen genomförs tillsammans med andra deltagare.

Det innebär dock inte att gemenskapen på arbetsplatsen hämmas; tvärtom leder det snarare till att teamkänslan och samarbetet stärks, då alla går samma kurs och således lär sig samma saker och utvecklas inom gemensamma områden.

För arbetsgivaren är digitala kurser fördelaktigt på så sätt att samtliga medarbetare kan gå hela kurser utan att missa något tillfälle på grund av t.ex. sjukfrånvaro eller resor, då varje deltagare helt enkelt genomför de olika delarna av utbildningen via sin dator eller mobil när de har tid och möjlighet. Dessutom är det ett kostnadseffektivt sätt att utveckla och utbilda sin personal, och på så sätt få en mer produktiv, lönsam, välmående och hållbar arbetsplats!

Läs mer om MT Utbildning och de digitala utbildningar de erbjuder här!

Mer läsning:

Minska stressen på arbetsplatsen – boka en föreläsning!

Skapa en vinnande företagskultur – boka talare inom målsättning och motivation

Dela nyheten