Omorganisationer inom företag är oundvikliga och nödvändiga för att anpassa sig till marknadsförändringar, teknologiska framsteg och interna behov. Trots deras nödvändighet kan de vara utmanande och skapa osäkerhet bland medarbetarna. Att bjuda in en föreläsare för att tala till medarbetarna om förändring kan vara en effektiv strategi för att hantera dessa utmaningar. Här är några anledningar till att detta kan vara fördelaktigt.

  1. Inspiration och motivation

En inspirerande förläsare har förmågan att höja moralen och motivera medarbetarna. De kan dela med sig av egna erfarenheter och framgångshistorier som visar att förändring kan leda till positiva resultat. Denna inspiration kan hjälpa medarbetarna att se på omorganisationen med en mer positiv attityd och känna sig mer engagerade i processen.

  1. Förbättrad kommunikation

Under en omorganisation är det avgörande att kommunikationen är tydlig och konsekvent. En erfaren föreläsare kan hjälpa till att förmedla företagets vision och mål på ett sätt som är lättförståeligt och engagerande. Detta kan minska osäkerheten och missförstånden bland medarbetarna, vilket i sin tur kan leda till en smidigare övergång.

  1. Hantering av motstånd

Förändringar möts ofta med motstånd, och det är naturligt att medarbetare känner oro och rädsla inför det okända. En föreläsare med expertis inom förändringsledning kan adressera dessa känslor direkt. Genom att erkänna och diskutera vanliga farhågor kan föreläsaren hjälpa medarbetarna att känna sig hörda och förstådda, vilket kan minska motståndet och öka acceptansen.

  1. Bygga tillit och sammanhållning

En omorganisation kan ofta orsaka sprickor inom team och mellan olika avdelningar. En bra föreläsare kan främja en känsla av samhörighet och tillit genom att betona vikten av samarbete och gemensamma mål. Detta kan stärka banden mellan medarbetarna och skapa en mer enad och stödjande arbetsmiljö.

  1. Utbildning och kompetensutveckling

En föreläsare kan också fungera som en utbildningsresurs, särskilt om omorganisationen innebär nya arbetsmetoder eller teknologier. Föreläsaren kan ge insikter och praktiska tips som hjälper medarbetarna att anpassa sig och utveckla de färdigheter som behövs för att lyckas i den nya strukturen.

  1. Ökat engagemang och delaktighet

Att inkludera medarbetarna i omorganisationsprocessen genom att bjuda in en extern talare visar att företaget värdesätter deras engagemang och åsikter. Detta kan öka känslan av delaktighet och ansvarstagande bland medarbetarna, vilket är avgörande för en framgångsrik omorganisation.

Vi hjälper er att hitta rätt föreläsare

Vi har flertalet skickliga förläsare på ämnet såsom:

Robert Karjel

” Många måste nu i grunden förändra sina verksamheter, till något som ingen vet riktigt vad det är. Hur tar man sig an det på ett strukturerat sätt?”

Robert Karjel är en unik röst som tar dig med på en resa genom kriser och utmaningar, både i världen och på arbetsplatsen. Han har en imponerande bakgrund som stridspilot och överstelöjtnant inom Försvarsmakten. Dessutom är han författare till flera politiska spänningsromaner. Karjel har inte bara upplevt kriser, han har också varit mitt i dem och lett människor genom dem.

Läs mer om Robert

Karin Zingmark

”För att bygga modiga organisationer som driver förändring måste vi öka förtroendet i organisationen. Kommunikation är avgörande för att lyckas med detta.”​

Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av förändringsledning och kommunikation. Hon har arbetat som marknadschef på Microsoft Sverige och är nu en eftertraktad talare, författare och strategisk rådgivare. Karin har blivit nominerad till en av Sveriges bästa talare och är aktiv i flera styrelser. Hennes arbete fokuserar på att bygga förtroende och öka samarbetet inom team genom effektiv kommunikation

Läs mer om Karin

Sammanfattningsvis

Genom att bjuda in en föreläsare eller föreläsare kan företag inte bara lindra de negativa effekterna av förändring utan även skapa en positiv och produktiv atmosfär. Inspiration, förbättrad kommunikation, minskat motstånd, stärkt sammanhållning, utbildning och ökat engagemang är några av de många fördelarna som en skicklig talare kan bidra med under en omorganisation. Hör av dig till oss så pratar vi igenom ert projekt och kommer med förslag och idéer.

Dela nyheten