Lena Lehmann

Människor bygger våra organisationer

Lena Lehmann är i grunden fysioterapeut och ergonom med MTO-inriktning (människa, teknik, organisation). Lena har i hela sitt yrkesverksamma liv haft olika arbetsroller inom hälsa och arbetsmiljö. Bland annat har hon varit verksam som chef, verksamhets- och affärsutvecklare, utbildningsansvarig, utbildare, föreläsare, workshopledare och moderator. Efter flera år inom företagshälsa jobbar Lena nu i egen verksamhet som organisationskonsult inom arbetshälsa.

Lena menar på att människor behöver fungera med goda marginaler för att arbetet och livet ska vara hållbart. Men inte bara hållbart utan också kul och njutbart. Vi är alla intresserade av att må så bra som möjligt. För att skapa goda förutsättningar för att människor ska må bra på jobbet behöver organisationer, grupper, chefer och medarbetare förstå vad det föränderliga samhället och arbetslivet innebär, och hur det påverkar vår hälsa, välmående och prestation. Vi behöver vara människokunniga då det är människor som bygger våra organisationer och som skapar förutsättningar för framgång. Men det är inte bara våra organisationer som behöver dessa kunskaper. Var och en av oss behöver leda oss själva mot god hälsa och goda marginaler.

Med Lena får ni vägledning och kunskap om hur vi bäst främjar hälsa, genomför förändringar samt vidmakthåller det som är bra både för oss som individer och för organisationen. För att detta ska bli möjligt och en verklighet behöver vi fylla på med kunskap och inspiration – då ökar vår motivationsgrad och vi blir bra på att leda oss själva och våra organisationer.

Med fakta, enkelhet och humor guidar Lena Lehmann sina åhörare med syftet att åstadkomma förändring mot bättre arbetshälsa och hållbarhet. Oavsett om det gäller chefer, grupper eller individer och oavsett om det gäller exempelvis livsstil, likabehandling, arbetsmiljö eller ledarskap.

Lena utgår alltid från kundens behov och rutiner när hon föreläser och utbildar.

Lena Lehmann föreläser inom följande ämnen:

  • Hållbart arbetsliv för medarbetare och chefer
  • Hälsofrämjande ledarskap
  • Hälsofrämjande medarbetarskap
  • Förändringsprocesser
  • Arbetsmiljö och arbetshälsa
  • Energigivande livsstil
  • Aktivitetsbaserad arbetsmiljö (ABW)
  • Hälsa vid hybridarbete/distansarbete
  • Universellt utformad arbetsmiljö (UUA)
  • Likabehandling och mångfald

Sagt om Lena:

Vi har de senaste åren haft Lena som föreläsare i arbetsmiljö när vi utbildar våra ledare och arbetsmiljöombud. Jag anser att Lena är en mycket kunnig, uppskattad och engagerande föreläsare som lyckas mycket väl med att inspirera och motivera åhörarna till att aktivt delta och reflektera i dialogerna och samtidigt ta med sig kursens viktigaste insikter och kunskaperna till det egna ledarskapet.
– Katia Storm, Danske Bank


Alternativa föreläsare
Mia Törnblom | Leila Söderholm | Yvonne Brokvist


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.